April – IBS awareness month

In de maand april wordt extra aandacht gegeven aan IBS (Irritable Bowel Syndrome) of PDS (Prikkelbaar darm syndroom). Deze darmaandoening heeft effect op het functioneren van ons maag-darmkanaal voornamelijk ter hoogte van de dikke darm. De laatste tijd gaat steeds meer en meer aandacht naar de samenwerking van het maag-darmkanaal en de hersenen, nl de hersen-darm-as.

Symptomen bij prikkelbare darm

  • diarree, constipatie of beiden
  • opgeblazen gevoel, opgezette buik
  • winderigheid
  • buikpijn, krampen

FODMAP dieet

Om uw klachten te doen verdwijnen of te verbeteren kan het FODMAP dieet u helpen. Dit dieet bestaat uit verschillende fases:

1. Eliminatie

Tijdens deze eerste fase worden alle FODMAPrijke voedingsmiddelen vermeden met als doel verbetering/vermindering van de klachten. Op deze manier krijgen de darmen terug rust en kunnen we klachtenvrij aan de volgende fase starten

2. Herintroductie

Tijdens deze fase worden verschillende FOMDAPrijke voedingsmiddelen één voor één getest om na te gaan of de klachten terug optreden. Het doel van deze fase is om de triggers te gaan bepalen en vanaf welke hoeveelheid ze klachten uitlokken.

3. Stabiliasatie

deze laatste fase gaat voornamelijk over het personaliseren van uw eetpatroon. Voedingsmiddelen die tijdens de herintroductie-fase goed werden verdragen kunnen terug in het eetpatroon worden ingeschakeld. Uw tolerantiegrens kan doorheen de tijd wijzigen. Indien de klachten terug de kop opsteken kan het nuttig zijn om terug enkele voedingsmiddelen te hertesten.