Tarieven en mutualiteit

  • 1ste consultatie: 60 - 75 min | €45 praktijk,
    €48 aan huis
  • Opvolgconsultatie: 20 - 30 min | €22 praktijk,
    €25 aan huis
  • Duo-consultaties: Eerste consult: €67,5 praktijk,  €70,5 aan huis | Opvolg: €33 praktijk, €36 aan huis.
  • Voortraject diabetes: Diabeten opgenomen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2’ hebben jaarlijks recht op 2 consultaties van 30 minuten. Deze consultaties worden gedeeltelijk terugbetaald.
  • Winkeloefening: Prijs afhankelijk van het aantal deelnemers. Gelieve contact op te nemen voor meer informatie.
  • Voordrachten: Prijs afhankelijk van de tijdsduur. Gelieve contact op te nemen voor meer informatie.

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve mij 24 uur op voorhand te verwittigen.

Als erkend diëtiste ben ik aangesloten bij het RIZIV hierdoor is terugbetaling van een consultatie mogelijk. Raadpleeg de website van uw mutualiteit voor meer informatie. De formulieren voor terugbetaling heb ik liggen en  vul ik graag voor u in.

STUUR ME EEN E-MAIL

Naam
E-mail
Onderwerp
Bericht

CONTACTINFORMATIE

www.dietistekatelijn.be
+32 496 54 61 62
info@dietistekatelijn.be


RIZIV: 5-64560-77-601